בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

יעדים בית הספר רוגוזין

מטרות ויעדים בית הספר רוגוזין, חטיבה א' לשנת הלימודים תש"ף

 

מטרה א'

 קידום למידה משמעותית ואיכותית, שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות.

 

מטרה ב'

 חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכיי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות.

מטרה ג'

 קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות בישראל.

 

פיתוח ההון האנושי וקידום תרבות ארגונית אפקטיבית.

יעד 1 :

 קידום הידע ומיומנות החשיבה בתחומי הדעת בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים.

יעד 6:

חינוך לערכים יהודיים,  דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים תוך טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית.

יעד 11:

 קידום ההכלה וההשתלבות כלל התלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודיים למיצוי הפוטנציאל בדגש על תלמידים עם צרכים מיוחדים.

יעד 12:

 בסיס תרבות למידה מתמדת של המורים, תוך איזון בין המערכתיים לצרכים הבית ספריים והאישיים.

יעד 2:

טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות וערכים בלמידה

יעד 7:

 חינוך למעורבות חברתית ברמה האישית, הקבוצתית והבית ספרית.

 

 

יעד 5:

 טיפוח תרבות של מצוינות לימודית, חברית וערכית.

יעד 8:

 קידום אקלים בית ספרי מיטבי לחיזוק החוסן.

 

 

 
 
הגדרות כלליות כניסה למערכת