בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

פרסי הצטיינות ותעודות הוקרה

פרסי הצטיינות ותעודות הוקרה לתלמידים

(ציון ממוצע שנתי עפ"י המערכת הממוחשבת)

 

1.   מועמדים לקבלת הצטיינות יתרה:

א.    ציון ממוצע של שתי המחציות (מחצית א' ומחצית ב') – 94.6 ומעלה ללא שליליים (או 93 ומעלה לתלמידי א1 במתמטיקה וכיתות מופ"ת).

ב.    תלמידי הקבצות א' בכל המקצועות.

ג.     ציון בהתנהגות ובשקידה טוב או טוב מאוד בכל מחצית.

 

2. מועמדים לקבלת פרסי הצטיינות:

           א. ציון ממוצע של שתי המחציות (מחצית א' ומחצית ב') – 89.6- 94.5

                ללא שליליים ( או 88 ומעלה לתלמידי א1 במתמטיקה וכיתות מופ"ת).

           ב. תלמידי הקבצות א' בכל המקצועות.

           ג. ציון בהתנהגות ובשקידה טוב או טוב מאוד בכל מחצית.

           ד. כיתות תל"ם ציון ממוצע של שתי המחציות (מחצית א' ומחצית ב') – 87.6 ומעלה ללא שליליים.

               ציון בהתנהגות ובשקידה טוב או טוב מאד בכל מחצית.

          ה. כיתות חינוך מיוחד ציון ממוצע של שתי המחציות (מחצית א' ומחצית ב') -87.6 ומעלה ללא שליליים.

               ציון בהתנהגות ובשקידה טוב או טוב מאד בכל מחצית.

 

3. מועמדים לקבלת תעודת הוקרה:

    א. ציון ממוצע של שתי המחציות (מחצית א' ומחצית ב') 85 – 89.5 ללא

        שליליים (או 85- 87.9 לתלמידי א'1 במתמטיקה וכיתות מופ"ת).

             ב. תלמידי הקבצות א' בכל המקצועות.      

             ג. ציון בהתנהגות ובשקידה – טוב או טוב מאוד בכל מחצית.       

             ד. כיתות תל"ם -85- 87.5 ללא שליליים.

            ה. כיתות ח"מ   – 85- 87.5 ללא שלילים.

 

       4. מועמדים לקבלת תעודות מצוינות אישית:

           א. תלמידים שעברו תהליך של שיפור משמעותי בהישגים, בשקידה ובהתנהגות.

           ב. תלמידים שבלטו ברוח התנדבותם ובמעשיהם למען החברה והקהילה.

 

       5. מועמדים לקבלת תעודות הוקרה בתחומים שונים

         א. מועצת תלמידים – תלמידים שבלטו בפעילותם ובתרומתם בתחום זה.

           ב. ספורט- תלמידים שבלטו בהישגיהם ובהתנהגותם.

           ג. מנהיגות חינוכית – תלמידים שהשתתפו ותרמו תרומה ייחודית במיזמים חינוכיים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת