בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

מועצת תלמידים

מועצת התלמידים הינה גוף דמוקרטי חשוב, משמעותי, מנהיגותי ומיוחד בבית הספר המהווה חולייה המקשרת בין הצוות הניהולי והחינוכי בבית הספר לבין באיו, כלל התלמידים.

מועצת התלמידים כפופה לאמנת מועצת התלמידים והנוער, המובנית על העקרונות הבאים: ייצוגיות, אמינות, מעורבות, אחריות וכבוד הדדי. מלבד זאת, מועצת התלמידים מחויבת לפעול בכפוף לתקנון הנקבע על ידה בהתאם "תקנון על" של מועצת התלמידים והנוער.

למועצת תלמידים תפקידים רבים וחשובים, תפקידה העיקרי הינו להוות מעין גשר לקשר בין התלמידים לבין צוות ההנהלה והמורים, בשיתוף פעולה הדוק, יחד יוצרים ומבצעים פעילויות העשרה ותרבות עבור כולם.

מועצת התלמידים מהווה נציגות המייצגת את כלל התלמידים בביה"ס, השמעת דבריהם ומחשבותיהם בפני ההנהלה, גוף בעל השפעה ויוזמות המהווה דוגמה .

המועצה פועלת למען יצירת אקלים חינוכי מיטבי בבית הספר, קידום האווירה החיובית בו, הן במהלך השיעורים והן במהלך ההפסקות.

מועצת התלמידים ,הנבחרת, לשנה"ל הנוכחית, שנת תשפ"ב:

יו"ר: שוהם קחטה

סגן: סהר אוחנה

דוברות: עמית בן דב

וליאן אסידו

מבקרת: ניצן פורקוש

מזכ"ל: גיא סולצמן

 

משנכנס אדר מרבין בשמחה!

מועצת התלמידים משמחת את הדיירים בבית הקשיש

הגדרות כלליות כניסה למערכת