בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

מועצת התלמידים משמחת קשישים לכבוד חג הפורים

הגדרות כלליות כניסה למערכת