בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

יום התודה הבינלאומי

יום התודה הבינלאומי
התלמידים כתבו תודה לאנשי האחזקה, המזכירות, השומרים, הלבורנטית, הספרנית והסייעות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת