בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

חזון בית הספר

חזון – "אני מאמין" בית ספרי 

בוגר ראוי, מבחינתנו, הוא בוגר בעל השכלה רחבה ובעל ערכים יהודיים – ציוניים. הוא אדם המגלה זיקה למולדת, לתרבות ולמורשת העם היהודי. הוא בעל ערכים הומניסטיים ודמוקרטיים, המגלה סובלנות לכל דעה ולכל אדם, הרגיש למצוקות הזולת ומתנהג ביושר ובהגינות.

 

ביה"ס יהווה מוסד חינוכי איכותי מוביל ומתווה דרך, המטפח את תלמידיו להיות מעורבים ומשפיעים, פעילים, שותפים ואחראיים לאקלים חינוכי-מיטבי.

 

ביה"ס יקדם את ההישגים הלימודיים של תלמידיו, תוך חשיפה לאתגרים אינטלקטואליים, למקורות ידע רבים ומגוונים, לטכנולוגיות מתקדמות ויעניק שוויון הזדמנויות לכל תלמיד למיצוי יכולותיו וכישוריו האישיים.

 

בהיותנו בית חינוך קהילתי, אנו שוקדים על שילוב פעילויות חינוכיות ולימודיות המתבססות על ערכי שמירת הסביבה, על פיתוח מנהיגות צעירה, התנדבות בקהילה וקבלת האחר.

 

אנו מאמינים במערכת יחסים חמה ותומכת בין מורים לתלמידים בביה"ס, המבוססת על כבוד הדדי במרחב הפיזי ובמרחב הווירטואלי ובדיאלוג מתמיד עם באי ביה"ס והקהילה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת