בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

בינה מלאכותית

הגדרות כלליות כניסה למערכת