בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

אורח חיים ברוגוזין

אורח החיים בבית הספר

 

"כדי להצליח במשימותיו, על החינוך להיות מאורגן סביב ארבעה סוגי למידה אשר במשך כל חייו של האדם יהיו עמודי התווך של הידע: ללמוד לדעת, ללמוד לעשות, ללמוד לחיות יחד, ללמוד להיות". (מתוך "למידה- האוצר שבתוך" )

מנהיגותנו החינוכית, מקצועיותנו והערכים לאורם אנו מחנכים יאפשרו השגת היעדים החינוכיים של בית הספר בהלימה ליעדי המחוז וליעדי משרד החינוך ויתנו מענה לצרכים הייחודיים והכישורים המגוונים של תלמידינו.

הישגים לימודיים הם פועל יוצא של ארגון, ניהול, שותפות, משאבים, אמונה ומקצועיות .

החתירה להצלחה ולשיפור בכל רמות העשייה היא מאבני הדרך בעבודתנו היום יומית.

טיפוח האוריינות המדעית טכנולוגית והעיסוק בערכים יהודיים – ציוניים דמוקרטיים והומניסטים הם חלק מסדר היום הלימודי חינוכי והחברתי בבית הספר.

נשקיע מאמצים בהנעה ללמידה תוך שימת דגש על קידום הישגי התלמידים. נפעל לצמצום פערים לימודיים ולטיפוח מצוינות.

נעמיק את עבודת הצוותים החינוכיים ונשאף לאקלים מיטבי, נקפיד על גבולות, נהלים ומשמעת עצמית ונתמודד עם מצבי קונפליקט וסכסוך באופן המאפשר שמירה על תקשורת בונה ופתוחה גם במצבי מחלוקת.

נמשיך לממש את העקרונות של בית ספר קהילתי מתוך הכרה שזו הדרך בה יוכל המוסד החינוכי לפעול טוב יותר להשגת מטרותיו החינוכיות והלימודיות.

 
 

בברכת שנה טובה שנת בריאות

שנת לימודים פורייה ומוצלחת

הנהלת ביה"ס

הגדרות כלליות כניסה למערכת