בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

My Calendar

ספטמבר 2020
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
אוגוסט 30, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אוגוסט 31, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 1, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 2, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 3, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 4, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 5, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 6, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 7, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 8, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 9, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 10, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 11, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 12, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 13, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 14, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 15, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 16, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 17, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 18, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 19, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 20, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 21, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 22, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 23, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 24, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 25, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 26, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 27, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 28, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 29, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ספטמבר 30, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אוקטובר 1, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אוקטובר 2, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אוקטובר 3, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות