בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

My Calendar

מאי 2021
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
אפריל 25, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 26, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 27, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 28, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 29, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 30, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 1, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 2, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 3, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 4, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 5, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 6, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 7, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 8, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 9, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 10, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 11, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 12, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 13, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 14, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 15, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 16, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 17, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 18, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 19, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 20, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 21, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 22, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 23, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 24, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 25, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 26, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 27, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 28, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 29, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 30, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 31, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

יוני 1, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

יוני 2, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

יוני 3, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

יוני 4, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

יוני 5, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות