בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

לוח מבחנים מחצית ב' – שכבה ח

תאריך
יום
מבחן
מבדק
23/01/20
ה'
 
מתמטיקה
26/01/20
א'
מדעים ח1-7
 
26/01/20
א'
ביולוגיה ח/8
 
28/01/20
ג'
תרבות יהודית ישראלית
 
30/01/20
ה'
פיסיקה ח8
 
04/02/20
ג'
אנגלית
 
06/02/20
ה'
גיאוגרפיה
 
09/02/20
א'
ערבית
 
11/02/20
ג'
קדם מיצ"ב עברית
 
13/02/20
ה'
תנ"ך
 
17/02/20
ב'
היסטוריה
 
20/02/20
ה'
מתמטיקה
 
24/02/20
ב'
מחשבים ח1, ח8
 
26/02/20
ד'
ספרות
 
01/03/20
א'
מועד ב'
 
06/03/20
א'
קדם מיצ"ב מדעים
 
15/03/20
א'
 
מתמטיקה
20/03/20
ו'
מיצ"ב עברית
 
24/03/20
ג'
מיצ"ב מדעים
 
29/03/20
א'
קדם מיצ"ב אנגלית
 
23/04/20
ה'
קדם מיצ"ב מתמטיקה
 
03/05/20
א'
 
ספרות
04/05/20
ב'
 
תנ"ך
10/05/20
א'
פיסיקה ח8
 
14/05/20
ה'
מיצ"ב אנגלית
 
17/05/20
א'
ערבית
 
21/05/20
ה'
מיצ"ב מתמטיקה
 
24/05/20
א'
 
גיאוגרפיה
25/05/20
ב'
 
מחשבים ח8
26/05/20
ג'
פיסיקה ח1-ח7
 
31/05/20
א'
מועד ב'
 
01/06/20
ב'
מועד ב'
 
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות