בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

דבר המנהלת

דבר המנהלת לשנת הלימודים תש"ף
ערבות הדדית היא אחד מערכי היסוד של העם היהודי :"כל ישראל ערבים זה לזה"  הוא ביטוי שטבעו חז"ל, המציין את הסולידריות בין יהודים ואחריותו של כל יהודי לשלומו ורווחתו של חברו.

 

הנושא השנתי בשנת תש"ף יעמוד בסימן "הערבות ההדדית" ויחזק בנו ובתלמידנו את תחושת האחריות האישית והמשותפת כלפי עצמנו וכלפי הסובבים אותנו.

 

הנושא הנבחר בא לידי ביטוי בתפיסתנו החינוכית ובחזון הבית ספרי המושתת על חינוך למצוינות, הטמעת ערכים והגברת המעורבות החברתית והקהילתית של תלמידנו.

אנו חותרים לקידומו ולהתפתחותו האישית של כל תלמיד ותלמידה בבית הספר תוך הקפדה על נורמות וכללי המשמעת והצבת גבולות ברורים ובטוחים.

 

המטרות המוצבות בפנינו לשנת תש"ף הן:

Ø     קידום למידה משמעותית ואיכותית, שתוביל להישגיים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות.

Ø     חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות.

Ø     קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות בישראל.       

Ø     פיתוח ההון האנושי וקידום תרבות ארגונית אפקטיבית.

 

בשנה זו, ניבחן במיצ"בים חיצוניים בארבעת מקצועות הליבה, בשכבת כיתות ח' ובמיצ"ב אקלים בכל כיתות בה"ס. הקצאת המשאבים הבית ספריים תיעשה מתוך התחשבות והענקת הזדמנויות ותנאים מיטביים להצלחת כלל התלמידים ולהצלחת בית הספר.

תחום הפסיכופדגוגיה  בהובלת צוות היועצות והצוות הטיפולי ימשיך להוביל אותנו כתפיסה חינוכית ערכית, וכבסיס לתקשורת מיטבית ובונה עם התלמידים. תפקיד מחנך הכיתה  יהווה דמות משמעותית וחשובה בתהליך החינוכי. ומחנכי הכיתות יגלו אחריות על קידומו והתפתחותו של תלמידיהם הן בהיבט הלימודי והן בהיבט החברתי- התנהגותי.

 

נחזק את תפקיד רכז המקצוע כאחראי  על תהליכי החינוך, דרכי ההוראה, ההספק וההצלחה במקצוע עליו הוא אמון.

 

רפורמת "מלקויות ללמידה"  תימשך, זו השנה השנייה, והיא תאפשר איתור תלמידים מתקשים והתאמת דרך הוראה מבדלת בכיתה הטרוגנית, בשכבת כיתות ז' ובשכבת כיתות ח'.

אאחל שנה טובה,  חינוכית מיטבית,  לצוות החינוכי ולתלמידי בית הספר, שתוביל אותנו להמשיך להצליח ולדרכי מצוינות והצטיינות אישית וכוללת.

בהצלחה לתלמידים המצטרפים לבית ספרנו, חטיבה א' רוגוזין.

 

ש נ ה – ט ו ב ה  ו ב ר ו כ ה .

 

ענת אסולין

מנהלת חטיבה א' רוגוזין

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות