בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

My Calendar

ינואר 2021
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
דצמבר 27, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

דצמבר 28, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

דצמבר 29, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

דצמבר 30, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

דצמבר 31, 2020

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 1, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 2, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 3, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 4, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 5, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 6, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 7, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 8, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 9, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 10, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 11, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 12, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 13, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 14, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 15, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 16, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 17, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 18, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 19, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 20, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 21, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 22, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 23, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 24, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 25, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 26, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 27, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 28, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 29, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 30, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

ינואר 31, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

פברואר 1, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

פברואר 2, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

פברואר 3, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

פברואר 4, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

פברואר 5, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

פברואר 6, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות