בית הספר הקהילתי חט"ב א' ע"ש רוגוזין

My Calendar

אפריל 2021
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
מרץ 28, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מרץ 29, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מרץ 30, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מרץ 31, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 1, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 2, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 3, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 4, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 5, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 6, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 7, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 8, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 9, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 10, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 11, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 12, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 13, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 14, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 15, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 16, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 17, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 18, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 19, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 20, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 21, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 22, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 23, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 24, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 25, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 26, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 27, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 28, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 29, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

אפריל 30, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

מאי 1, 2021

8:10 am: שבוע אינטרנט בטוח

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות